PRAGMATOR MANAGEMENT AB utbildar, coachar och föreläser, för att skapa resultat med fokus på rätt saker och resursanvändning på individ-, team- och organisationsnivå. Från inspiration och motivation till viljekraft och långsiktigt verkställande.

Allt vi gör har sin grund i verifierad kunskap och välbeprövade metoder kopplat till lång erfarenhet och sunt förnuft, ett pragmatiskt förhållningssätt. Och alltid med både hjärna, hjärta och humor.

Våra styrkeområden:

  • Affärscoaching med fokus från motivation till viljekraft och verkställande
  • Seminarier och träning i coachande ledarskap och förhållningssätt
  • Träning i att göra starka, säljande, personliga presentationer
  • Arbetsverkstäder i ledarskap, kommunikation och teamträning
  • Föreläsningar för både inspiration och kunskap
  • Beteendeprofiler m h a DISC-analys, ThomasPersonProfil, Thomas Teamanalys och 360º.

Unikt hos oss

PRAGMATOR MANAGEMENT AB är det enda företaget i Sverige med kompetens inom volitiocoaching, som stärker resultatinriktad energianvändning med fokus på verkställandet. Motivation räcker inte till för att vi ska nå våra mål och skapa resultat, det krävs även viljekraft för verkställande, sk volitio. Volitio är en förmåga som går att mäta, utveckla och leda. När vi stärker vår volitio syns det både i produktivitet och välbefinnande. Glädje i arbetet och arbetsglädje.

Mindre fokus på motivation och goda intentioner och mer energi på  verkställande och måluppfyllelse!

I all vår träning och utbildning kan vi även ha ett interkulturellt synsätt för att synliggöra och nyttja styrkorna i olika företagskulturer.

Allt detta kan vi göra på svenska, finska och engelska