Coachande ledarskap…

…med fokus på verkställandeförmåga, volitio.

2-dagar alt 2+1 dag.

Syftet med affärscoaching är att frigöra en persons styrkor och insikter för att maximera prestationen och glädjen i arbetet. Genom kunskap och verktyg kan chefen utmana och stödja sina medarbetare i processen att upptäcka möjligheter och lösningar som leder till, även överträffar, målen. När vi coachar på att stärka personens volitio, viljekraft och verkställandeförmåga, syns det både i produktivitet och välbefinnande.

Några huvudpunkter

  • Grunden i coaching och coachkompetenser
  • Från motivation till viljekraft och verkställande, volitio
  • Verktyg och modeller som stöd för processen
  • Träning i att ställa kraftfulla frågor och lyssna aktivt
  • Johari-fönster för insikt om egen kommunikationsstil
  • Feedback-kultur i ledarskap

 

Kundröster
”Jag har varit med på många träningar och denna var absolut den bästa. Riitta skapade en varm stämning med sitt varande och träningen var mycket behaglig på alla sätt”.
”Excellent facilitator/teacher”.
”Very good indeed”.