Om…

…Riitta Eivergård

Efter många års erfarenhet som internkonsult, projektledare och chef, har jag idag fokus på människors drivkrafter och förutsättningar för goda resultat. Genom att använda hjärna, hjärta och humor vill jag inspirera individer och grupper att nyttja sina styrkor och drivkrafter för att nå sina mål och drömmar. Idag arbetar jag som coach i näringslivet, utbildare och föreläsare med inriktning på coachande ledarskap, individ- och teamcoaching, kommunikations- och presentationsträning. Jag hjälper även företag mellan Finland och Sverige att stärka det gemensamma ledarskapet och företagskulturen.

Min teoretiska grund är fil kand i beteende- och samhällsvetenskap, folkhögskollärarexamen samt diplom i marknadsekonomi. Jag är ACC-certifierad ICF-coach och certifierad NLP practitioner. Allt jag gör präglas av ett pragmatiskt arbetssätt, lyhördhet och flexibilitet.

 

Det ska vara roligt, annars är det inte kul!

 

 

icflogo07