Arbetsverkstäder…

…i ledarskap, kommunikation och teamträning

Ni har en frågeställning, utmaning eller behov av inspiration och nytänk. Utgångspunkten för oss blir att ställa frågor om varför, hur och vad och från svaren hitta både innehåll och struktur för en arbetsverkstad. Kopplat till våra pedagogiska metoder och erfarenheter.

 

Kundröst
”Ibland upplever jag att mina får är utspridda, men ni kan få in dem i fållan igen. Det är ni bra på”.