Beteendeprofiler…

… för nytta

Rätt använda kan beteendeanalyser vara bra stöd i rekrytering, omplacering, coaching, ledarträning, även i sälj- och presentationsträning. Både Thomas- och DISC-testet bygger på Moulton-Marstons teorier om våra grundbeteenden i interaktion med andra. Testresultatet ger underlag för diskussion och förtydliganden som komplement, aldrig som en entydig sanning om en person. Varför man vill göra ett test styr valet av test och hur resultatet ska användas.