Suomeksi

Miksi?

*Missio:
Pragmator Management AB tiedostuttaa ja tukee sitoutumista, innostumista ja vahvuuksien hyödyntämistä. Yksilö-, työryhmä- ja organisaatiotasolla. Haastaa olevaa tulevan mahdollisuuksilla.

*Visio:
Kannustava, empaattinen toimintaympäristö ja kohde tulokselle olennaisiin kysymyksiin tehostaa tuloksellisuutta.

*Perusarvo:
Sytymme, sitoudumme ja saavutamme saadessamme tehdä sitä missä olemme vahvoja ja tehdä se hyvin. Tolkulla, tunteella ja taidoilla.

Miten?

Pragmaattinen, tolkullinen työtapa, mikä perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja vakaaseen teoreettiseen pohjaan. Toimintatavan tunnusmerkkinä tietotaito, tunne ja tilannehuumori. Lisänä suomalaisen ja ruotsalaisen toimintakulttuurin näkökanta.

Mitä?

* Valmentavan, coachaavan johtajuuden koulutukset
* Yksilö- ja tiimicoachaaminen
* Ajatus- ja työverstaat toimintaa haastavaan kehittämiseen
* Esiintymistaidon treenaus, myyvät esitelmät
* Inspiraatioluennot ja räätälöidyt esitelmät
* HR-tuki

Hyöty?

+ Keskittyminen henkilöstön vahvuuksiin, tietoon ja taitoon. Jokainen voi antaa  parastaan.
+ Henkilön kasvu = yrityksen kasvu
+ Huomio ydinasioihin ja tulokseen.

Henkilökohtainen brändi?
Tutkinto käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteissä, markkinataloudessa sekä aikuisopetuksessa. ICF, (International Coach Federation)-certifikaatti talouselämän valmantajana sekä ITA, (International Traineers Accosiation) certifikaatti NLPn, (Neuro Lingvistic Programing) -käyttäjänä.

Pitkäaikainen työkokemus sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta: Kouluttajana, HR-konsulttina, projektinvetäjänä, esimiehenä, liiketoiminnan kehittäjänä sekä johtoryhmän jädenennä. Yritysneuvojana uusyrityskeskuksissa.

 

Unelmissa piilee toteuttamisen aarre: syty, sitoudu ja saavuta